Avís legal

Fons Dr. Pere de Palol - ICAC

Dades del lloc web

El web fonspalol.icac.cat és un subdomini d’Internet de titularitat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica que correspon al web del Fons Dr. Pere de Palol, custodiat per l’Institut des de l’any 2006.

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb NIF S4300033J, té l’adreça a la plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona, telèfon +34 977 24 91 33, fax +34 977 22 44 01 i adreça electrònica info@icac.cat.


Drets de propietat intelectual

Els continguts difosos a través del lloc fonspalol.icac.cat (fitxers, textos, imatges i qualsevol altre material) són propietat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a l’ICAC.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l’autorització.

Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts, tret dels productes i serveis regits per clàusules i condicions particulars pròpies.


Qualitat i ús de la informació

No hi ha garantia que el contingut del web estigui lliure d’errors. L’usuari accepta expressament ser-ne coneixedor.

L’ICAC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest Institut.

L’ICAC no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, tret dels productes i serveis regits per condicions d’ús i d’accessibilitat pròpies.


Exempcions de responsabilitat

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o contingut dels enllaços de tercers a què es fa referència en aquest web.

La responsabilitat de l’ús de la informació del lloc web és de l’usuari.

Per a qualsevol dubte o comentari sobre el contingut del web podeu escriure a rmunoz@icac.cat.