Quadre de classificació

Fons Dr. Pere de Palol - ICAC

El quadre de classificació està basat en la proposta que fa l’Arxiu Nacional pels fons personals adaptada a les nostres necessitats. Hem identificat 9 sèries:

 • Documentació personal
 • Activitat professional
 • Obra científica
 • Correspondència general
 • Activat associativa i política
 • Activitat de representació
 • Recursos d’informació
 • Col·leccions
 • Documentació trobada dins dels llibres

La descripció s’ha fet en base a les NODAC i ISAD(G) i hem establert 26 elements de descripció que pertanyen a set àrees diferenciades:

 • Identificació
 • Context
 • Contingut i estructura
 • Condicions d’accés i ús
 • Documentació associada
 • Notes
 • Control de la descripció

Per a la seva ordenació hem fet tres grups:

 • Fotografies, diapositives i negatius
 • Cartells, dibuixos i pòsters de grans mides
 • Documentació textual

El fons iconogràfic està ordenant seguint una codificació alfanumèrica que identifica la seva temàtica principal i el tipus d’imatge que és. Per a l’ordenació de la part textual hem seguit, a grans trets, l’ordre de les sèries del quadre de classificació. Per a la correspondència general hem seguit tres criteris: correspondència rebuda, emesa o entre tercers, ordre alfabètic i ordre cronològic.