Docència

Visita del Dr. Palol al jaciment de La Olmeda
Visita del Dr. Palol al jaciment de La Olmeda, 1971. Fons Dr. Pere de Palol, número de referència: 020565.

Dr. Pere de Palol durant la seva etapa com a docent

El Dr. Palol, especialista en Arqueologia Paleocristiana i Medieval va dedicar bona part de la seva vida a la docència.

  • Professor ajudant a la Universitat de Barcelona (1945-1949).
  • Professor adjunt interí a la Universitat de Barcelona (1949-1950).
  • Professor adjunt per oposició a la Universitat de Barcelona (1950-1956).
  • Encarregat de Càtedra a la Universitat de Barcelona (1954-1956).
  • Catedràtic d’Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica a la Universidad de Valladolid (1956-1970).
  • Catedràtic d’Arqueologia Paleocristiana i Alta Edat Mitjana a la Universitat de Barcelona (1970-1988).
  • Professor emèrit de la Universitat de Barcelona (1988-1995).