Normativa de consulta

Fons Dr. Pere de Palol - ICAC

L’accés als documents originals està condicionat a l’estat de conservació dels documents.

Per a consultar els documents del Fons Pere de Palol seran requisits imprescindibles:

 • Consulta en horari de matí (9 a 14 h).
 • La sol·licitud de cita prèvia  i el lliurament posterior del formulari de consulta de documentació.
 • Com a màxim es podran consultar simultàniament 10 documents, un expedient o una caixa.
 • S’hauran de consultar a un lloc de lectura de la biblioteca i només es podrà disposar de llapis negre i goma d’esborrar.
 • No es podrà treure els documents de l’espai de la biblioteca.
 • S’haurà de mantenir l’ordenació original de la documentació.
 • No està permès escriure sobre els documents ni realitzar calcs o dibuixos.
 • No es podran utilitzar elements que afectin a la integritat del document (cinta adhesiva, clips, líquid corrector…).
 • Alguns documents s’hauran de consultar amb guants de cotó que el Centre de documentació posarà a disposició dels investigadors.
 • En el cas que existeixin còpies digitalitzades no es podran consultar els originals.
 • Un cop acabada la consulta s’hauran de tornar els documents al personal del Centre de documentació, que els comprovarà en presència de l’usuari.
 • Els investigadors seran responsables de la cura i protecció dels documents de consultin.