Biblioteca

Dr. Palol a la biblioteca de Clunia, 1978
Dr. Palol, Marià Ribas, Mercè Muntanyola i Josep Ma. Gurt a la biblioteca de Clunia, 1978. (Fotografia: Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 015399)

Catàleg del Fons Dr. Pere de Palol

La documentació bibliogràfica està formada per més de 10.000 ítem entre llibres, revistes i separates. És consultable des del catàleg de la Universitat Rovira i Virgili i des d’aquesta mateixa web.

Entre els volums que integren la biblioteca, hi trobem mostres de la seva formació en l’àmbit de la prehistòria, el món romà hispànic, el bizantinisme, i fonamentalment, l’arqueologia de l’Antiguitat tardana, la seva gran passió, on els temes més recurrents són: l’arquitectura paleocristiana, els estudis sobre mobiliari litúrgic i l’art i la cultura de la Mediterrània durant aquest període.

El fons bibliogràfic del Dr. Palol conviu amb el fons documental de l’Institut i és de lliure consulta per als investigadors i membres de la comunitat universitària i està totalment exclòs de préstec.