Col·laboracions

Presentació del Fons Dr. Pere de Palol a Palència
Presentació del Fons Palol a Palència. Sr. Enrique Martínez, president de la Diputació de Palència i Dra. Isabel Rodà. (Foto: Diputación de Palencia)

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Palència i l’ICAC per a la identificació i digitalització del Fons

Arran de l’arribada del Fons Dr. Pere de Palol, el repte que es contempla l’Institut és l’establiment de convenis de col·laboració amb les institucions amb les quals es va relacionar laboralment el Dr. Palol, per tal d’aprofundir en la identificació, descripció i digitalització del fons documental.

L’any 2009 es va signar un conveni de col·laboració amb la Diputación de Palencia mitjançant el qual la Diputació assumia les despeses associades de la digitalització de la part del Fons corresponent a la seva província, i es comprometia també a ajudar en la identificació i descripció dels documents palentins.

L’11 de maig de 2010 es va realitzar la presentació de la digitalització dels més de 4.500 documents del Fons relacionats aquesta província.