Càrrecs

[Acte de La Caixa amb Josep Vilarasau, Joaquim Nadal i el Dr. Palol (15/02/1990)]
Acte de La Caixa amb Josep Vilarasau, Joaquim Nadal i el Dr. Palol (15/02/1990). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 026146.

Càrrecs desenvolupats pel Dr. Palol

El Dr. Palol va estar molt vinculat a la Universitat de Barcelona i la Universitat de Valladolid, així com un gran nombre d’institucions d’arreu d’Europa al llarg de la seva carrera professional.

Càrrecs universitaris

 • Universidad de Valladolid:
  • (1963-1970) Director del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.
  • (1965-1970) Vicedegà de la Facultad de Filosofía y Letras.
 • Universitat de Barcelona:
  • (1977) Vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres.
  • (1986) Director en funcions del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
  • (1987) Director del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.

Càrrecs institucionals

 • Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona:
  • (1948-1956) Director.
 • Institut International d’Etudes Ligures:
  • (1950-1953) Secretari de la secció espanyola.
 • Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC a Roma:
  • (1950-1952) Membre.
 • Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona:
  • (1953) Acadèmic corresponent.
 • Institución Fernando el Católico de la Excma. Diputación de Zaragoza:
  • (1955) Col·laborador de la Secció d’Arqueologia.
 • Acadèmia Spoletina:
  • (1956) Soci corresponent.
 • Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas del distrito de Valladolid:
  • (1956-1970) Delegat de zona.
 • Comisión ministerial para la conservación de las Cuevas de Altamira:
  • (1957) Vocal.
 • Servicio de Investigaciones arqueológicas de la Diputación de Burgos:
  • (1962) Creador i director.
 • Patronato del Museo de los Concilios (Toledo):
  • (1959) Vocal.
 • Societé Nationale des Antiquaires de France:
  • (1962) Soci corresponent.
 • Deutsches Archäologisches Institut de Berlín:
  • (1953) Membre Corresponent.
  • (1963) Membre Ordinari.
 • Institución Fernán González:
  • (1963) Membre d’Honor.
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona:
  • (1964) Acadèmic corresponent.
  • (1972) Acadèmic.
 • Seminario de Prehistoria y Arqueología Sautuola de l’Excma. Diputación Provincial de Santander:
  • (1964) Membre d’Honor.
 • Patronato del Museo Nacional de Escultura de Valladolid:
  • (1965) Vocal.
 • Real Academia de la Historia:
  • (1966) Acadèmic corresponent.
 • Comissió Provincial de Monuments de Valladolid:
  • (1968) Secretari.
 • Patronato Saavedra Fajardo del CSIC:
  • (1968-1973) Vocal.
 • CSIC:
  • (1972) Conseller adjunt.
 • Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid:
  • (1972) Membre d’Honor.
 • Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona:
  • (1977-1982) Director.
 • Institut d’Estudis Gironins:
  • (1977) Vice-president .
  • (1978) President .
  • (1995) President d’Honor.
 • Caixa de Pensions:
  • (1978) Conseller General.
 • Institut d’Estudis Catalans – Secció Històrico-Arqueològica:
  • (1978) Membre agregat d’Arqueologia Cristiana.
  • (1989) Membre numerari.
  • (1989-1995) President.
  • (1993) Membre emèrit.
 • Pontificia Accademia Romana di Archeologia:
  • (1981) Soci corresponent.
 • Centre de Recerques Paleoecosocials de Girona:
  • (1985) Proposat com a Soci honorari.
 • Accadémie Française:
  • (1987) Membre.
 • Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo:
  • (1989) Acadèmic corresponent.
 • Association internationale pour l’Étude de la Mosaïque antique:
  • (1990) Membre honorari.

Col·laboració als comitès de redacció de revistes

 • Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie de la Universitat de Mainz:
  • (1954) Membre.
 • Antiquity and Survival:
  • (1955-1960) Membre.
 • Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid:
  • (1963-1970) Director.

Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya

 • (1980-1982) Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas.
 • (1982-1993) Comissió Assessora del Servei d’Arqueologia.
 • (1983-1989) Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Bens del Patrimoni Històric i Artístic de Catalunya.
 • (1987-1989) Comissió Tècnica de Catalunya del Consell del Patrimoni Cultural.
 • (1987-1988) Consell d’Arqueologia de Catalunya.
 • (1990-2003) Junta de Museus de Catalunya.