Producció científica

Pere de Palol al Seminari d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona
Dr. Palol al Seminari d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona. (Fotografia: Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 026174)

Producció científica

La dedicació a la docència i al treball de camp es van veure reflectits en els més de 280 títols entre llibres, articles i ponències internacionals, que plasmen en gran síntesi la transformació i continuïtat entre el món romà i tardoantic (romanisme i germanisme), el món visigòtic, la cristianització de l’aristocràcia, els conjunts episcopals, i la iconografia romana i medieval i els bronzes litúrgics i profans.

Algunes de les obres més representatives són:

Anys 50

 • Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I. Jarritos y patenas litúrgicos. Barcelona: Instituto de Prehistoria Mediterránea, 1950.
 • Tarraco hispanovisigoda. Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1953.
 • Gerona monumental. Madrid: Plus Ultra, 1955.
 • Arqueología: Propósitos y método. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1957.
 • La necrópolis hallstáttica de Agullana (Gerona). Barcelona: CSIC (IEspP), BPH I, 1958.

Anys 60

 • Arte paleocristiano en España. Barcelona: Polígrafa, 1960.
 • Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños (Palencia). Madrid: Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, 1964.
 • Spanien, Kunst des frühen Mittelalters von Westgotenreich bis zum Ende der Romanik. Munich: Hirmer, 1965.
 • Arqueología cristiana de la España romana siglos IV-VI. Madrid: CSIC, Instituto Enrique Flórez (serie Monumentos, I), 1967.
 • Arte hispánico de la época visigoda. Barcelona: Polígrafa, 1968.

Anys 70

 • Carta arqueológica de España: Valladolid. Valladolid, 1974.

Anys 80

 • La villa romana de La Olmeda de Pedrosa de la Vega (Palencia). Guía de de las excavaciones. Palencia: Diputación, 1982.
 • Clunia II: la epigrafía de Clunia. Madrid: Ministerio de Cultura (EAE 150), 1987.
 • La Basílica de San Juan de Baños. Palencia: Diputación, 1988.

Anys 90

 • Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones. Burgos: Diputación, 1994.
 • Mosaicos romanos de Burgos. Madrid: CSIC (Centro de Estudios Históricos), 1998.
 • Del romà al romànic: Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1999.

Anys 2000

 • Los grandes conjuntos públicos: El foro colonial de Clunia. Burgos: Diputación, 2000.

Documentació relacionada

Currículum vitae