Conferència del Dr. Pere de Palol a Múrcia el febrer de 1979

Posted on Posted in Material fotogràfic, Multimèdia

El Fons Dr. Pere de Palol incorpora a la col·lecció quatre cintes de cassets. Les cintes corresponen a un cicle de conferències celebrat el febrer de 1979 a la Universidad de Murcia a les quals van participar doctor Juan Maluquer de Motes Nicolau (1915-1988), el doctor Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995), el doctor Pere de Palol i Salellas (1923-2005) i la doctora Ana María Muñoz Amilibia (1932-2019). La gravació recull únicament una part de les xerrades de la Dra. Muñoz i la del Dr. Palol.

S’incorporen al fons, a més a més, dues fotografies de l’esmentada visita en les que apareix el Dr. Palol.

Les cintes i les fotografies han estat cedides pel doctor Sebastián Federico Ramallo Asensio el novembre de 2022, originalment foren gravades per la doctora María Manuela Ayala Juan.

Intervencions:

Dra. Muñoz 00:01 – 16:55
Dr. Palol 16:56 – 29:38

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047544.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 29:24

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047545.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 31:09

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047546.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 19:40

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047547.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 31:34

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047548.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 31:09

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047549.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 31:17

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047550.

Intervencions:

Dr. Palol 00:00 – 31:25

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047551.

Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047552.
Document conservat al Centre de documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Fons Dr. Pere de Palol, número de registre 047553.