Necròpoli de Can Bech de Baix, Agullana

Posted on Posted in Jaciments
Pere de Palol i Mercè Muntanyola al jaciment de Can Bech, Agullana
Pere de Palol i Mercè Muntanyola al jaciment de Can Bech, Agullana. (Fotografia: Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 025629).

Agullana: la necròpoli hallstàttica de Can Bech de Baix

El jaciment de Can Bech de Baix es troba proper a la zona del Coll del Lli, a Girona. L’indret va ser descobert l’any 1927 pel pare de l’arqueòleg Pere de Palol, el senyor Miquel de Palol, que amb la col·laboració del seu amic Bosch i Gimpera va dur a terme les primeres investigacions. L’any 1943 Pere de Palol pren les regnes del jaciment i comença les excavacions juntament amb Tomàs Pagès.

Can Bech de Baix és una necròpoli de camps d’urna d’entre els segles X i VII aC, època del Bronze Final. Dins s’hi han trobat enterraments prehistòrics d’urnes d’incineració. Concretament s’han excavat 424 tombes originalment senyalitzades amb branques i que contenen cendres i aixovars d’armes i ornaments. En el jaciment també s’han trobat 30 peces d’argila amb gravats geomètrics.

Pere de Palol durant l'excavació d'Agullana
El Dr. Pere de Palol i acompañant, retratats en un moment durant l’excavació de la necròpoli d’Agullana. (Fotografia: Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 025620).

Les campanyes es divideixen en 2 blocs: Les primeres van des del moment de la descoberta de l’indret, l’any 1927, fins a la finalització de les primeres excavacions de Pere de Palol el 1958. El segon bloc de campanyes es va iniciar el 1974 (també de mà de Pere de Palol) i va acabar el 1977.

Sobre les tombes es pot dir que s’han trobat una gran varietat de tipologies. Així doncs s’han excavat tombes individuals, tombes dobles, tombes múltiples i fins i tot urnes que contenien dos individus. D’altra banda, la cronologia d’aquestes també varia i les tombes s’han classificat en quatre fases:

  • Fase I: Del 900 al 800. Tombes trobades: 99
  • Fase II: Del 800 al 750. Tombes trobades: 127
  • Fase IIB: Del 750 al 700. Tombes trobades: 128
  • Fase III: Del 700 al 650. Tombes trobades: 70

A més de les formes ceràmiques (urnes, tapadores i vasos d’ofrenes), també destaca la troballa d’objectes de vestir, joies, eines, armes i objectes de prestigi, tots fets amb bronze o amb ferro.

En el fons es conserven els diaris de campanya amb descripcions de les excavacions i amb nombroses il·lustracions de les restes trobades, així com els esborranys dels llibres publicats posteriorment per Pere de Palol.

Text: Elisabet Font


Documentació relacionada

Localización de la Basílica Cristiana de Bobalá

Informació proporcionada per R. Pita: correspondència, articles, fotografies (extretes) i textos científics 

La basílica paleocristiana del Bobalá, en Serós (Lérida). Informe sobre la segunda campaña de excavaciones noviembre 1968