Vil·la romana La Olmeda, Palencia

Posted on Posted in Jaciments
[Detall del mosaic de caça de La Olmeda]
Detall del mosaic de caça de La Olmeda. (Fotografia: Fons Dr. Pere de Palol, número de registre: 020096)

Vil·la romana La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia)

El jaciment de la vil·la romana La Olmeda està situat al terme municipal de Pedrosa de la Vega, dins la província de Palència. El descobriment de l’indret va tenir lloc l’any 1968 i va ser protagonitzat per Javier Cortes. En un primer sondeig, Cortes va veure una estructura de mur i també mosaics, eren els primers indicis que es tenien de la vil·la romana.

La primera campanya d’excavacions comença l’any 1969 sota la direcció de Pere de Palol. En aquesta campanya s’elabora gran part del plànol de la vil·la. Les campanyes van continuar l’any següent, moment en que les investigacions es centraren en l’extracció i consolidació dels nombrosos mosaics.

L’edifici central del jaciment és un palau de 35 habitacions, totes amb les parets pintades. 26 de les habitacions compten a més amb un paviment de mosaic. Destaca sobretot el saló principal de l’habitatge, una sala de 175 metres quadrats amb un gran mosaic que van anomenar  “Mosaic d’Aquil·les”. A l’obra hi surt representada l’escena mítica en que Aquil·les, a qui la seva mare havia disfressat de dona, és descobert per Ulisses i obligat a anar a lluitar la guerra contra Troia.

La vil·la compta amb una zona de banys ubicada a l’oest de l’edifici. Els primers indicis daten de la campanya del 1970 però les excavacions s’hi van centrar entre el 1995 i el 2010. Els banys son cronològicament contemporanis a la resta de l’edifici i consten de caldarium, praefurnium, sudatòrium i tepidarium. Com la resta de l’habitatge, els banys també contenen mosaics sobretot de temes geomètrics (per exemple el de motius de cercles trobat a la sala de descans).

Durant les campanyes del 69 – 70 es va localitzar una necròpolis a 200 metres al nord de la vil·la. Es tracta d’un cementiri d’inhumacions poc profundes d’època alt medieval (probablement d’orígens visigots). Sota d’aquesta necròpolis hi havia les restes d’un assentament romà del s.I – II que es va abandonar abans del s.III. Probablement es tractava d’un primer emplaçament de la vil·la romana. A la necròpolis destaca la troballa de sivelles de cinturó i de monedes de rei Sanç IV. L’any 1974 es localitza un cementiri més al nord amb 111 tombes de fossa amb caixa de fusta i claus de ferro. Els aixovars s’havien col·locat a l’exterior de la tomba i contenien ceràmiques, recipients de vidre, ornaments (a les tombes femenines) i armament i eines (a les tombes masculines).

Entre totes les troballes fetes al jaciment, destaquen les monedes de plata, una escultura de bronze de Sol-Helios, diversos anells de bronze i vasos ceràmics tardans.