Dr. Josep Maria Fullola

Posted on Posted in En paraules de

Palol va ser una baula imprescindible en la cadena continua de l’Escola Catalana d’Arqueologia, un dels primers “néts” acadèmics de Bosch Gimpera, que ens va fer arribar les seves arrels més pregones, treball arqueològic ben fet a casa i fora, i projecció internacional.