Dra. Rosario Navarro Sáez

Posted on Posted in En paraules de

No podia faltar en aquest projecte editorial la figura prestigiosa de Pere de Palol, que es va distingir per la construcció d’una nova disciplina acadèmica, l’arqueologia cristiana. I si bé els segles de l’antiguitat tardana ens poden resultar aquí un sic allunyats, és innegable que bona part de la seva obra es va basar a analitzar i explicar la continuïtat de l’herència clàssica fins a l’època medieval. A més, si Palol ens ha transmès un llegat ha estat, indiscutiblement, la defensa ferma i constant de la idea de romanitat enfront de la de germanisme, que imperava en els anys immediats a la segona postguerra europea.